Seznam klientů - výběr

Práce zadané Usnesením soudu

 1. zejména se jedná o spolupráci se soudními komisaři při pozůstalostním řízení (ocenění obchodních podílů ve firmách, obchodního majetku fyzických osob)
 2. ostatní práce, kdy ustanovení Znalce Usnesením je vyžadováno: např.
  • ocenění nehmotného, hmotného i finančního majetku za účelem ověření cen sjednaných mezi ekonomicky a personálně propojenými právnickými osobami (§ 196a odst. 3 Obch. zák)
  • doložení přiměřenosti výše protiplnění k hodnotě účastnických cenných papírů při přechodu ostatních účastnických cenných papírů společnosti na osobu hlavního akcionáře - § 183i Obch.zák. (squeeze out)
  • ocenění nepeněžitého vkladu (§ 59 odst. 3 Obch. zák.)

Práce sjednané

 • ocenění pohledávek za účelem zajištění úvěru
 • ocenění kmenových akcií společnosti za účelem zajištění úvěru
 • ocenění nehmotného majetku a optimalizace výše licenčních poplatků
 • ocenění obchodního podílu společníka ve společnosti (vypořádání společníků)
 • ocenění souboru nevyzvednutých účastnických papírů za účelem jejich prodeje veřejnou dražbou nedobrovolnou

Klient list

 • Státní instituce
  • Ministerstvo financí ČR
  • Státní fond životního prostředí
  • Policie ČR
  • objednávky soudů
 • Samosprávy
  • Statutární město Plzeň
  • Městys Štěchovice
 • Notářské a advokátní kanceláře, exekutorský úřad
 • Objednávky fyzických i právnických osob