Ing. Alena Drvotová - soudní znalec v oboru ekonomika - ceny a odhady podniků

Ing. Alena Drvotová

ZNALEC jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 20. 6. 2007, č.j. Spr. 4099/2006 pro základní obor: ekonomika, pro odvětví: ceny a odhady se specializací: oceňování podniků

a

ODHADCE na základě Koncesní listiny vydané Magistrátem města Kladna ze dne 20. 2. 2006 č.j. OŽ/2555/06/DAN pro předmět podnikání: oceńování majetku pro věci movité, nehmotný majetek, finanční majetek, podnik

Spuštěny stránky drvotova.cz

Přidáno 5. září, 2010

5. září 2010 byly spuštěny internetové stránky drvotova.cz.